สรุปเหรียญซีเกมส์ 2019

No. ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 มาเลเซีย 145 92 86 323
2 ไทย 72 86 88 246
3 เวียดนาม 58 50 60 168
4 สิงคโปร์ 57 58 73 188
5 อินโดนีเซีย 38 63 90 191
6 ฟิลิปปินส์ 24 33 64 121
7 เมียนมาร์ 7 10 20 37
8 กัมพูชา 3 2 12 17
9 ลาว 2 3 21 26
10 บรูไน 0 5 9 14
11 ติมอร์-เลสเต 0 0 3 3